Video kiểm tra bạn bị mù màu gì  

Video kiểm tra bạn bị mù màu gì
             

Bài kiểm tra có 4 cấp độ từ dễ đến khó với nhiều màu sắc xếp thành chữ số hoặc họa tiết giữa một vòng tròn, bạn không nhìn thấy màu nào chứng tỏ có thể bị mù màu tương ứng, theo Health Plus.Read More »