CTCK nhận định thị trường 21/04: Câu chuyện thoái vốn của SCIC, cổ phiếu phân bón và dầu khí

CTCK nhận định thị trường 21/04: Câu chuyện thoái vốn của SCIC, cổ phiếu phân bón và dầu khí

Đối với DPM, VDSC cho rằng trong trường hợp biện pháp tự vệ này được thông qua, lợi ích mang lại cho DPM cũng không thật sự quá lớn do phần lớn doanh thu hiện nay của DPM đến từ sản phẩm ure trong khi đối tượng chính được áp thuế là các loại phân chứa 2 hoặc 3 nguyên tố Natri, Kali và Photpho.Read More »