Con người cần uống sữa ra sao?  

Con người cần uống sữa ra sao?
             

Một người cần sữa mẹ để phát triển từ lúc sinh ra, song chỉ bú mẹ từ 1-2 tuổi và cần bổ sung sữa từ động vật trong suốt quá trình lớn lên, theo TedEd.Read More »