Thương lái tranh mua rơm tươi

Thương lái tranh mua rơm tươi

ĐBSCL đang cuối vụ Đông Xuân (ĐX) và một số tỉnh đã bước vào thu hoạch lúa Hè thu (HT) sớm, lượng rơm tươi được giới thương lái tranh nhau mua...Read More »