Tăng trưởng kinh tế 2017 trông chờ doanh nghiệp tư nhân

Tăng trưởng kinh tế 2017 trông chờ doanh nghiệp tư nhân

Những chính sách khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư sẽ trở nên vô cùng cần thiết trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp khó khăn, Việt Nam không được nhận vốn ưu đãi ODA kể từ tháng 7/2017 cùng với đó là xu hướng suy giảm của dòng vốn ngoại...Read More »

Việt Nam hiện đang có gần 1.200 dự án đầu tư ra nước ngoài

Việt Nam hiện đang có gần 1.200 dự án đầu tư ra nước ngoài

Ngày 17/2, tại Hội thảo Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu vùng Mekong, ông Đoàn Thanh Nghị, Phó Trưởng phòng Đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết tính đến tháng 1/2017, Việt Nam có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 21,4 tỷ USD.Read More »